Waarom een passend voedingsadvies?

Ook al lijken paarden veel op elkaar, ze hebben allemaal een eigen voerbehoefte. Daar komt bij dat het ruwvoer van de ene stal van heel andere kwaliteit is dan van de andere stal en daarmee een hele andere aanvulling vergt. Voeding is een individuele aangelegenheid.

Het totale rantsoen moet passen bij wat het paard nodig heeft. Op basis van berekeningen kan je een goede schatting maken van de energiebehoefte, maar het paard geeft uiteindelijk aan of je voldoende, teveel of te weinig energie voert. En of het voerschema past bij het paard. 

Heel veel eigenaren zijn onvoldoende op de hoogte wat de Body Condition Score van hun paard is en hoe een goed voerschema voor het paard eruit ziet. Wat tot gevolg heeft dat het rantsoen en het voerschema niet past bij de energiebehoefte van het paard en niet tijdig wordt aangepast.

Een goede rantsoenanalyse heeft tot doel te beoordelen of het rantsoen past bij het paard. Het gaat veel verder dan alleen de krachtvoer keuze. Het is het opmaken van de balans tussen het individuele voer (krachtvoer, ruwvoer en allerlei supplementen) in kwaliteit en hoeveelheid en het voerschema, samen met wat het paard nodig heeft.

Feitelijk staat het paard centraal. Die bepaalt door conditie, gewicht, prestatie en gedrag het voedingsadvies. Maar omdat door groei, leeftijd en prestatie veel factoren in het paard veranderen, moet je hier keer op keer naar blijven kijken.

Een rantsoen wat niet aansluit op de behoeftes van het paard zorgt ervoor dat het paard uit balans raakt. Dit kan weer leiden tot allerlei fysieke en mentale klachten.

Neem contact op

Contact